Jak poznám poréznost vlasů?

Co je poréznost vlasů?

Jak poznám poréznost vlasů?

Vlasy s nízkou poréznosti zde

Vlasy s vyoskou porézností zde